۱۹ اسفند ۱۳۹۸

تجربه امروزم از کوچینگ،آن هم به عنوان مراجع

 هفته ای یکبار من به عنوان مراجع با دوست و کوچ گرانقدرم آقای محمد رضا ترابیان جلسه کوچینگ داریم . قرار این هفته ساعت ۷ عصر […]
پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟