هر کدام از ما در سفر منحصر بفرد زندگی خودمان هستیم . 

ماموریت من همراهی با شماست برای خلق تجربه مطلوب تری در سفر زندگی تان .

تا فرصت هست برای بهبود کیفیت زندگی و بهره مندیِ حداکثری از زندگی همت می کنیم . 

با کمک هم توانمندی هایتان را عمق و وسعت می بخشیم تا در گستره بودنتان نمایان شوند .   

 

من محمد علی جواهری هستم 

کوچ (مربی) زندگی 

 

درباره من 

 

آخرین مطالب

در این بخش میتوانید آخرین مطالب را مشاهده نموده و دنبال نمائید.

19 اردیبهشت 1401

شما در چه وضعیتی خودتان را موفق می دانید ؟

18 اردیبهشت 1401

امیدِ بی جا مانعی برای زندگی کردن

17 اردیبهشت 1401

رصد کردن خود

7 اردیبهشت 1401

تسهیلگریِ کوچ به مثابه خودروی شخصی شما

6 اردیبهشت 1401

توصیه نطلبیده همیشه مراد نیست !

5 اردیبهشت 1401

اثر بخشی کوچینگ در زمان تجربه مشغله ذهنی

پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟