ارزش ها

19 اردیبهشت 1401

شما در چه وضعیتی خودتان را موفق می دانید ؟

   نمونه هایی از موفق بودن از نگاه بعضی از افراد ایجاد تغییری مثبت در کشور و در جهان بدست آوردن مقدار زیادی پول، کسب و […]
6 دی 1398

با هم در مسیر توسعه فردی و اجتماعی

هدف من از نوشتن این وبلاگ پویش در مسیر توسعه است   یکی از ارزش های بنیادین من رشد و توسعه  خودم و کمک به دیگران […]
پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟