راه

22 بهمن 1401

راه، خود با تو خواهد گفت

  کار آن باشد که گام در راه نهی، هیچ نگویی، به راه بنگری  راه خود با تو خواهد گفت از آن هزار پرسش بر دلت  […]
پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟