کوچ توسعه فردی

15 فروردین 1402

لیست اشتباهات

  نوشتن از خواسته ها و اهداف متداول است اما نوشتن لیست اشتباهات چندان متداول نیست بیایید این بار لیست اشتباهاتمان را بنویسیم اشتباهاتی که در […]
7 اردیبهشت 1401

تسهیلگریِ کوچ به مثابه خودروی شخصی شما

  همچنان که خودرو شما تسهیلگرِ حرکت شما به مقصدتان است، کوچ هم تسهیلگرِ شماست در مسیر زندگی تان شاید اگر خودرو نداشته باشید بتوانید پیاده […]
پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟