موانع درونی

17 اردیبهشت 1401

رصد کردن خود

حتما شنیده اید که می گویند من بازار را رصد می کنم یا من مسائل فلان صنف یا اخبار فلان حوزه را رصد می کنم ما […]
20 بهمن 1400

مواجهه با توانمندی های فردی در کوچینگ

مراجع وارد جلسه کوچینگ می شود و می خواهد مشکلی را برطرف کند، بهبودی ایجاد کند،بتواند از چالشی که بر سر راهش قرار گرفته بهتر عبور […]
پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟