مراجع بودن من

19 اسفند 1398

تجربه امروزم از کوچینگ،آن هم به عنوان مراجع

 هفته ای یکبار من به عنوان مراجع با دوست و کوچ گرانقدرم آقای محمد رضا ترابیان جلسه کوچینگ داریم . قرار این هفته ساعت 7 عصر […]
پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟