شفاف اندیشی

20 بهمن 1400

مواجهه با توانمندی های فردی در کوچینگ

مراجع وارد جلسه کوچینگ می شود و می خواهد مشکلی را برطرف کند، بهبودی ایجاد کند،بتواند از چالشی که بر سر راهش قرار گرفته بهتر عبور […]
6 اسفند 1398

به بهانه اوضاع این روزهای کشور

این روز ها  به خاطر وجود ویروس کرونا در کشور تقریبا همه ما دچار نوعی اضطراب و نگرانی شده ایم . در این چند روز واکنش […]
پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟