اقدام با وجود ترس

20 آبان 1401

ترس های فلج کننده

لارس اسونسن در کتاب فلسفه ترس می نویسد : ترس به ما کمک می کند که زنده بمانیم . اما ترس در ضمن می تواند ما […]
پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟