آیا می توانیم ادعا کنیم که به تقویت عزت نفس نیاز نداریم ؟

پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟